Publicerat: 2019-11-13 09:33:23

NFO Drives: Går sakta åt rätt håll - TradeVenue

"NFO Drives fortsätter på den inslagna vägen med fortsatt förbättring av resultatet och en breddning av kundbasen. Under Q3 minskade visserligen omsättningen till 8,9 MSEK (9,9) till följd av en svag julifakturering medan de andra månaderna visade på en mycket positiv trend."

Länk till uppdragsanalys nedan.


Länk till analysen

Läs mer om NFO Drives AB