Hem

Publicerat: 2019-11-14 09:13:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Red Reserve Entertainment: Red Reserve föreslår namnbyte till Ngage Group

Aktieägarna i Red Reserve Entertainment kallas till extra bolagsstämma den 13 december i Stockholm.

Styrelse föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att bolagets firma ändras till Ngage Group. Antalet aktier föreslås vara lägst 47 miljoner och högst 188 miljoner aktier.
Aktiekapitalet föreslås minskas med 3,8 miljoner kronor för täckning av innevarande års förlust. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om Red Reserve Entertainment