Hem

Publicerat: 2019-11-14 13:54:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vindico Group AB: Vindico redovisar vinst

Säkerhetsbolaget Vindico redovisar en vändning till vinst och en liten ökning av omsättningen.

Omsättningen uppgick till 4,0 miljoner kronor (4,0).

Ebitda-resultat blev 0,6 miljoner kronor (-0,4), med en ebitda-marginal på 15,0 procent.

Rörelseresultatet blev 0,3 miljoner kronor (-0,7), med en rörelsemarginal på 7,5 procent.

Resultatet före skatt var 0,3 miljoner kronor (-0,7). Resultatet efter skatt blev 0,3 miljoner kronor (-0,7).

"Försäljningen under tredje kvartalet blev något högre än jämförelseperioden, men framför
allt gjorde bolaget ett positivt rörelseresultat beroende på en högre försäljning jämfört med
tidigare kvartal i kombination med bättre marginaler och lägre kostnader. Vi upplever att vi
nu börjar närma oss en kostnadskostym som är på rätt nivå för verksamheten", skriver tillförordnade vd:n Carl Schneider i en kommentar.

Företaget ser över möjligheten att växa snabbare.

"Tack vare det positiva rörelseresultatet ser likviditetssituationen lite bättre ut än tidigare
kvartal, men det är fortsatt så att bolaget tittar på finansieringslösningar bland annat för att
kunna öka tillväxten snabbare."

Han avslutar sitt vd-ord.

"Det känns definitivt som att vi är på rätt väg och jag ser med tillförsikt fram emot kommande
kvartal."


Vindico, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 4,0 4,0 0,0%
EBITDA 0,6 -0,4
EBITDA-marginal 15,0%
Rörelseresultat 0,3 -0,7
Rörelsemarginal 7,5%
Resultat före skatt 0,3 -0,7
Nettoresultat 0,3 -0,7

Läs mer om Vindico Group AB