Hem

Publicerat: 2019-11-14 17:29:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Micropos Medical AB: Micropos Medical tidigarelägger kvartalsrapport till den 15 november

Medicinteknikbolaget Micropos Medical tidigarelägger kvartalsredogörelsen för tredje kvartalet 2019. Kvartalsredogörelsen kommer att publiceras innan handel i bolagets aktie startar på Spotlight Stock Market fredag den 15 november 2019.

- Med anledning av att vi under fredagen kommer att publicera memorandumet som upprättats inför vår företrädesemission har styrelsen beslutat att tidigarelägga publiceringen av kvartalsredogörelsen då memorandumet innehåller information hämtad från den. Emissionen som till 100 procent är garanterad av styrelsen, personalen och de största ägarna i bolaget inleds på måndag den 18 november 2019, säger vd Tomas Gustafsson i en kommenterar.

Läs mer om Micropos Medical AB