Hem

Publicerat: 2019-11-21 06:37:13

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tingsvalvet Fastighets AB: Tingsvalvets förvaltningsresultat 6 miljoner kronor under tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Tingsvalvet, som tog plats på Spotlight under sommaren, har presenterat siffror för det tredje kvartalet. Bolaget saknar jämförelsetal för föregående år.

Tingsvalvets hyresintäkter uppgick till 11 miljoner kronor under tredje kvartalet.

Förvaltningsresultatet uppgick till 6 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 6,7 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 2,19 kronor.

Orealiserade värdeförändringar av fastigheter ingår med 0 kronor.

"Vi är mycket glada över att ha förvärvat två moderna cityfastigheter uthyrda på långa hyresavtal till starka hyresgäster i Karlstads bästa mikroläge. Bolaget tillträdde fastigheterna per 31 maj 2019. Resultatet i koncernen och verksamheten har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning", skriver bolaget.Tingsvalvet, Mkr Q3-2019
Hyresintäkter 11
Driftöverskott 9,1
Förvaltningsresultat 6
Nettoresultat 6,7
Resultat per aktie, kronor 2,19

Läs mer om Tingsvalvet Fastighets AB