Hem

Publicerat: 2019-11-25 15:20:09

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media ska öka ägandet i Bond Street

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media har ingått en avsiktsförklaring som syftar till att stärka ägandet i dotterbolaget Bond Street Film. Affären presenterades redan i mitten av november, men bolaget presenterar nu mer detaljer.

Tanken är Shortcut Media skall öka sitt ägande till 90,1 procent, från 65. Samtliga verksamheter i Stockholm kommer sedan att samlas i Bond Street. Affären behöver dock klubbas vid en extra stämma den 18 december.

Samma dag kommer företaget att hålla en investerarträff klockan 14 i sina lokaler.

Köpet kommer att leda till en utspädning om cirka 5 procent. Vidare kommer det att erläggas ett skuldebrev om 2,5 miljoner kronor med en årsränta på 3 procent till slutet av nästa år.

Vid genomförandet av affären kommer även verksamheterna i Shortcut Media Produktion samt Frost Studio överföras till Bond Street. Resultatet blir att Shortcut Medias verksamhet i Stockholm finns samlad i ett aktiebolag under Lars Bilks ledning. Oddway i Göteborg leds fortsatt av David Stenberg och Anders Brinck kvarstår som koncernchef för organisationen.

Läs mer om Shortcut Media AB