Hem

Publicerat: 2019-11-28 09:33:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SealWacs AB: Sealwacs förbättrar rörelseresultatet under tredje kvartalet, planerar nyemission i början av 2020

Sensortillverkaren Sealwacs rapporterar minskad förlust under det tredje kvartalet. Bolaget planerar en nyemission i början av nästa år.

Bolaget hade som väntat inga intäkter (0) under kvartalet.

Rörelseresultatet samt nettoresultatet blev -0,2 miljoner kronor (-0,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,07).

Periodens kassaflöde var -1,2 miljoner kronor (-1,5).

Likvida medel uppgick till 0,5 miljoner kronor (2,5).

"Från den tidpunkt, senhösten 2017, SealWacs hade färdigutvecklat själva sensorn, vilken är baserad på en unik patentskyddad teknik har den fortsatta utvecklingen försenats avsevärt. Arbetet med att anpassa och prova ut metoden hos svenska plastpåstillverkare visade sig bli betydligt svårare än bolaget hade räknat med", skriver bolagets vd Sören Sandström i rapporten.

"Systemet har under de två senaste åren, vidareutvecklats genom att lättillgängliga manöverpaneler, ett effektivt larm- och kommunikationssystem samt datalogger har tagits fram. Nu är bedömningen från såväl SealWacs som den tillverkare, hos vilken det kompletta systemet nu provas ut, att det fungerar helt enligt önskemål."

Han uppger också att bolaget behöver kapitaliseras och att en nyemission med företräde för befintliga aktieägare planeras att genomföras i början av 2020.


Sealwacs, Mkr Q3-2019 Q3-2018
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,2 -0,4
Nettoresultat -0,2 -0,4
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,07
Likvida medel 0,5 2,5

Läs mer om SealWacs AB