Hem

Publicerat: 2019-11-29 08:19:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MedicPen AB: Medicpen redovisar som förväntat inga intäkter i tredje kvartalet

Medicinteknikbolaget Medicpen redovisar som förväntat inga intäkter i tredje kvartalet 2019.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet blev -2,9 miljoner kronor (-3,5).

Resultatet före och efter skatt var -2,9 miljoner kronor (-3,5). Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,03).

Bolaget har efter kvartalets utgång slutfört en nyemission som tecknades till 24,1 miljoner kronor före emissionskostnader, motsvarande en teckningsgrad om 80,5 procent.

Medicpen avslutade den 30 september TIM-projektet i Danmark. Bolaget befinner sig för närvarande i en evaluerings- och beställningsfas fram till 31 mars 2020 vilket är sista datum för kommunerna att beställa läkemedelsdispensern Medimi Smart och medicinhanteringssystemet inom ramen för avtalet mellan kommunerna och konsortiet.

"Nu ser vi fram emot fjärde kvartalet och årsbokslutet då vi kan se ytterligare positiva effekter tack vare lägre kostnader i kombination med intäkter från de två sista testfaserna samt leasingintäkter från och med 1 oktober 2019", kommenterar vd Fredrik Westman i delårsrapporten.


Medicpen, Mkr Q3-2019 Q3-2018
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -2,9 -3,5
Resultat före skatt -2,9 -3,5
Nettoresultat -2,9 -3,5
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,03

Läs mer om MedicPen AB