Publicerat: 2019-11-29 09:24:41

Synact Pharma: Två skott mot mål - Börsplus

"Två nyemissioner ska ge resurser för att ta läkemedelskandidaten AP1189 genom fas II-studier och ett steg närmare ett läkemedel mot bland annat ledgångsreumatism. Vid framgång i fas II väntar försäljning av bolaget eller utlicensiering. Detta är något för en riskvillig placerare."

Länk till analys nedan.


Länk till analysen

Läs mer om SynAct Pharma AB