Hem

Publicerat: 2019-12-03 15:16:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Raybased får avropsorder från Castellum

Fastighetsteknikbolaget Raybased meddelar att Castellum Väst gör avrop mot det ramavtal som nyligen ingicks mellan bolagen. Affären gäller Raybaseds tjänst Metering as a Service och ordervärdet är 230 000 kronor över fem år.

Tjänsten ska installeras i ett antal fastigheter i området Lackarebäck i Mölndal. Raybased påbörjar installationen under december.

"Raybased har ett mycket gott samarbete med Castellum och ordern är extra glädjande då den avropas kort tid efter att ramavtalet tecknats med Castellum. Raybased och Castellum fortsätter nu sin gemensamma inventering av behoven inom Castellum Västs fastighetsbestånd", säger vd Jonas Almquist.

Läs mer om Raybased AB