Hem

Publicerat: 2019-12-06 16:44:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Future Gaming Group International AB: Future Gaming-ägare motsvarande 28 procent stöttar uppgörelseförslag med obligationsinnehavare

Aktieägare i bettingbolaget Future Gaming Group, som representerar cirka 28 procent av rösterna i bolaget, har ingått röstningsåtaganden om att vid en kommande bolagsstämma stödja det tidigare presenterade förslaget till uppgörelse med bolagets obligationsinnehavare.

Huvuddragen i förslaget presenterades i ett pressmeddelande den 22 november och har stöd från två av bolagets största ägargrupperingar. Det fullständiga förslaget kommer presenteras i samband med att kallelsen till den kommande bolagsstämman publiceras.

Som en del av förhandlingarna med gruppen av obligationsinnehavare har FGGI under våren 2019 presenterat en prognos för gruppen, vilken FGGI nu offentliggör. Prognosen förutspådde att koncernens kvarvarande verksamhet vid en gynnsam utveckling skulle kunna nå ett rörelseresultat före avskrivningar om cirka 7 miljoner kronor för 2019, cirka 16 miljoner kronor för 2020 och cirka 24 miljoner kronor för 2021.

Läs mer om Future Gaming Group International AB