Hem

Publicerat: 2019-12-20 17:11:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Future Gaming Group International AB: Future Gaming kallar till extra stämma för att godkänna uppgörelse med obligationsinnehavare

Aktieägarna i bettingbolaget Future Gaming kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 28 januari 2020 i Stockholm.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 2 miljarder aktier och högst 8 miljarder aktier.

Aktieägare som representerar 28 procent av aktierna i bolaget föreslår att stämman godkänner en kvittningsemission av 1,36 miljarder aktier som ska kvittas mot obligationslån på nominellt 5,6 miljoner kronor.

Stämman föreslås godkänna en emission av 2,74 miljarder teckningsoptioner som riktas till Soheil Amorpour och Victor Sahlstedt.

Vidare föreslås nyval av Christoffer Malmström till ny styrelseledamot.

Läs mer om Future Gaming Group International AB