Hem

Publicerat: 2020-01-07 09:22:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SealWacs AB: Sealwacs genomför nyemission på 2,5 miljoner kronor

Sensortillverkaren Sealwacs har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 2,5 miljoner kronor. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman att emittera aktier. Syftet med nyemissionen är att finansiera valideringen av bolagets sensor och den inledande marknadsintroduktionen av systemet. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Efter det framgångsrika arbetet med att utvecklas en helt unik sensor för realtidsövervakning av svetskvaliteten i tillverkningen av plastpåsar på rulle, då vi lyckats hålla tidsplan och budget i minsta detalj, har vi haft två år som inneburit avsevärda förseningar men som samtidigt lett fram till att vi lyckats lösa problem som vi tidigare inte känt till. Vi förstod inte kundernas behov av enkla och frekventa byten av tillverkningsparametrar som exempelvis påstyper, storlekar och material och hade därför inte anpassat systemet för detta. Nu har vi utvecklat ett komplett system bestående av sensor, manöverpanel, larm och dataloggningsfunktion och därigenom lyckats överkomma samtliga problem som dykt upp under arbetet med att anpassa systemet efter kundernas behov, kommenterar vd Sören Sandström.

"Vi har nu påbörjat en slutlig validering av systemets funktion och tillförlitlighet hos en stor svensk tillverkare av plastpåsar på rulle. Om dessa utprovningar går bra, så vet vi att intresset finns från ett antal framträdande företag i branschen. Vi hoppas att den planerade företrädesemissionen ska inbringa det kapital bolaget behöver för att slutföra valideringen och påbörja en marknadsintroduktion av Sealwacs sensor", avslutar Sören Sandström.

Villkoren i nyemissionen är 1:2, vilket innebär att två befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 80 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 10 januari och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 13 januari. Teckningstiden löper från 16 januari till 30 januari och handel med teckningsrätter sker den 16 januari till 27 januari. Sealwacs har erhållit teckningsförbindelser om 0,15 miljoner kronor, vilket motsvarar 6 procent av den totala emissionslikviden.

Läs mer om SealWacs AB