Hem

Publicerat: 2020-01-09 09:21:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Absolicon Solar Collector AB: Absolicon kallar till extra stämma för att besluta om emissionsbemyndigande

Aktieägarna i solenergibolaget Absolicon kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 23 januari i Härnösand.

Styrelsen föreslår att styrelsen förnyar bemyndigandet att emittera högst 500 000 aktier, vilket är samma nivå som vid föregående årsstämma.

Läs mer om Absolicon Solar Collector AB