Hem

Publicerat: 2020-01-14 15:27:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Future Gaming Group International AB: Föreslaget optionsprogram i Future Gaming omfattas av lockup

Future Gaming meddelar att de aktier som vissa nyckelpersoner kan få till följd av de föreslagna optionsprogrammet omfattas av en så kallad lockup. Det innebär att nyckelpersonerna inte kan sälja, pantsätta eller överlåta optionerna och därtill kopplade aktier förrän bolagets nuvarande obligationslån helt har återbetalats.

"FGGI bedömer att ovan nämnda bestämmelser kring lockupen ligger i linje med bolagets, obligationsinnehavarnas och övriga aktieägares intressen", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Future Gaming har kallats till en extra bolagsstämma den 28 januari. Stämman föreslås då bland annat godkänna en emission av 2,74 miljarder teckningsoptioner som riktas till Soheil Amorpour och Victor Sahlstedt.

Läs mer om Future Gaming Group International AB