Hem

Publicerat: 2020-01-27 07:41:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MedicPen AB: Medicpens Medimismart rekommenderas av danska TIM-kommunerna

Medicpens läkemedelsdispens Medimismart rekommenderas av TIM-kommunerna i Danmark då den ger ökad kvalitet och ekonomisk potential vid medicinhantering. Det framgår av ett pressmeddelande.

Medicpen uppger detta i samband med att två evalueringsrapporter för TIM (Totallösning för Intelligent Medicinhantering), ska publiceras idag efter granskning i Danmark.

Den ena rapporten är baserad på den ekonomiska utvärderingen och är framtagen av Life Science Innovation North Denmark.

”Rapportens slutsats är att medicinhanteringssystemet som testats i TIM-projektet kan medverka till samhällsvinster i form av ökad kvalitet inom den äldreomsorg som sker i eget hem och en ekonomisk potential för kommunerna i form av effektivitetsvinster”, skriver Medicpen.

Den andra rapporten presenteras av Alexandrainstitutet och slutsatsen är att Medimismart i nuläget inte är samhällsekonomiskt lönsam. Medicpen är av annan uppfattning.

”Alexandrainstitutets rapport fokuserar i stor utsträckning på själva utvecklingsprojektet med mycket fokus på medicinhanteringssystemet innan det blev robust. Därutöver finns det en rad andra brister i rapporten, till exempel val av metod och intervjupersoner”, säger vd Fredrik Westman.

Medicpen hänvisar till att TIM-kommunerna själva har gått ut och sagt att det ”genomförda projektet visar att medicinhanteringssystemet är en billigare lösning för ett antal kategorier brukare som idag får hjälp med att ta sina mediciner”. Medicinhanteringssystemet uppges också vara säkrare och frigör omsorgspersonal i vardagen.

Läs mer om MedicPen AB