Hem

Publicerat: 2020-01-31 10:38:24

Spago Nanomedical: Rekryteringsaktiviteten ökar - Penser

"Nettoomsättningen uppgick som väntat till 0 mkr (0). Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 8,6 mkr (12,0), vilket kan jämföras med vår förväntan om 8,4 mkr. Dock sjönk EBIT till -5,9 mkr (-3,3), drivet av lägre aktiverade omkostnader y/y. Avvikelsen i aktiveringar bygger på att bolaget har ökat aktiviteten för Tumorad-projektet, vilket medför kostnader som inte aktiveras i balansräkningen. Bolagets kassa uppgick till 12,1 mkr (16,5).

Efter rapporten drar vi upp vår kostnadsprognos för 2020 med 6 mkr drivet av planerna att addera ytterligare ett rekryteringscenter till den kliniska SpagoPix-studien samt högre aktivitet i Tumorad-projektet. Vi bibehåller vårt motiverade värde (SOTP) för Spago Nanomedical på 308 mkr (14,7 kr per aktie). Därmed ser vi en hög potential i aktien men till hög risk."

Länk till uppdragsanalys nedan.


Länk till analysen

Läs mer om Spago Nanomedical AB