Hem

Publicerat: 2020-02-05 09:01:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om NeoDynamics AB: Neodynamics minskar förlusten i fjärde kvartalet

Medicinteknikbolaget Neodynamics minskar förlusten i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen var negativ med 0,1 miljoner kronor, jämfört med noll motsvarande kvartal i fjol. Aktiverat arbete för egen räkning var 6,0 miljoner kronor (9,0).

Rörelseresultatet blev -5,9 miljoner kronor (-7,4).

Resultatet före skatt och efter skatt var -6,4 miljoner kronor (-8,6). Resultat per aktie hamnade på -0,42 kronor (-0,72).

Neodynamics föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

Bolaget har en pågående nyemission på 45,9 miljoner kronor där teckningstiden löper från 7 februari till 21 februari, vilket bedöms säkerställa kapitalbehovet för de närmaste tolv månaderna.

"Bolaget har under det fjärde kvartalet erhållit regulatoriskt godkännande för Neonavia i Europa, EC. Neodynamics befinner sig i slutfasen av verifiering och validering och har påbörjat planering för tillverkning av CE-märkta produkter för leverans under det första halvåret 2020. Utvecklingskostnaderna förväntas minska kraftigt under 2020 och framåt", skriver bolaget om utsikterna i bokslutskommunikén.Neodynamics, Mkr Q4-2019 Q4-2018
Nettoomsättning -0,1 0
Rörelseresultat -5,9 -7,4
Resultat före skatt -6,4 -8,6
Nettoresultat -6,4 -8,6
Resultat per aktie, kronor -0,42 -0,72
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om NeoDynamics AB