Hem

Publicerat: 2020-02-12 16:06:07

Aptahem: Kommentar på Q4-rapport - Analyst Group

"I VD-ordet tycker vi att en bra sammanfattning ges av Aptahems nuläge, bolaget nämner att de känner sig stärkta inför ett nytt år med nyligen uppnådda milstolpar i ryggen som visar på Apta-1:s potential. Den nyligen publicerade studien som indikerar att antalet människor som dör i sepsis kraftigt har underskattats är något som påvisar vikten av Apta-1 och tydligt belyser värdet av Aptahems kliniska arbete och forskning."

Länk till hela kommentaren nedan.


Länk till analysen

Läs mer om Aptahem AB