Hem

Publicerat: 2020-02-14 12:50:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Invent Medic Sweden AB: Invent Medic fokuserar på att öka försäljningen - vd

Medicinteknikbolaget Invent Medics vd Karin Bryder presenterade bolaget vid en investerarträff i Göteborg på torsdagen arrangerad av Sedermera Fondkommission i samband med den pågående nyemissionen.

Teckningstiden i nyemissionen har inletts och pågår till den 27 februari. Invent Medic emitterar units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Bolaget kommer vid fullteckning tillföras initialt 29,8 miljoner kronor före emissionskostnader och i ett senare skede ytterligare 14,9 miljoner kronor före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Invent Medic arbetar med kvinnohälsa och har sin första produkt Efemia för ansträngningsinkontinens hos kvinnor ute på marknaden. Försäljningen har kommit igång och bokslutet som släpptes tidigare i veckan visade en försäljning på 372 000 kronor i fjärde kvartalet och 620 000 kronor för helåret 2019.

Karin Bryder framhöll i sin presentation att bolaget under 2020 fokuserar på att öka försäljningen. "Nu står vi väldigt bra inför framtiden. Vi har en produkt som går att sälja", sade hon.

Bolaget rekommenderar att Efemia byts ut var tredje månad, vilket kommer ge en ökning av antalet regelbundna användare och återkommande intäkter.

Efemia är idag tillgängligt i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Norge. Produkten kommer introduceras i Belgien och Nederländerna under det innevarande kvartalet. Målsättningen är att lansera produkten i fler europeiska länder som Spanien, Frankrike och Italien.

Förberedelserna inför etableringen i USA har påbörjats och bolaget siktar på att lämna in en så kallad 510 (k)-ansökan till det amerikanska läkemedelsverket FDA under 2020. Målet är att Efemia ska marknadslanseras i USA 2021 eller 2022. Australien bedöms också vara en mycket intressant marknad för produkten.

Invent Medic har som mål att i slutet av 2021 ska intäkterna för Efemia vara lika eller högre än bolagets kostnader för produkten, det vill säga att break-even uppnås.

Bolaget har även som mål att 2021 till 2022 ha ytterligare en produkt klar för marknadslansering och ytterligare en produkt under utveckling.

Läs mer om Invent Medic Sweden AB