Hem

Publicerat: 2020-02-26 16:43:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media ökar omsättning och ebita-resultat (bolaget rättar)

(Shortcut Media publicerar på eftermiddagen en rättelse av bolagets i morse publicerade bokslutsrapport. Korrigeringen avser resultateffekten från försäljningen av Delegationen som skedde under fjärde kvartalet 2019. Justeringarna i Finwires text nedan gäller rörelseresultat, resultat före och efter skatt samt resultat per aktie i text och tabell)

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media ökade såväl omsättningen som ebita-resultatet i det fjärde kvartalet.

Omsättningen steg 7,6 procent till 18,4 miljoner kronor (17,1).

Ebita-resultat blev 0,9 miljoner kronor (0,7), med en ebita-marginal på 4,9 procent (4,1).

Rörelseresultatet blev -0,1 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet före skatt var 0,5 miljoner kronor (-0,7). Resultatet efter skatt blev 0,1 miljoner kronor (-0,4). Resultat per aktie hamnade på 0,01 kronor (-0,04).

Inför 2020 ligger fokus på lönsamhet.

"För 2020 är vårt viktigaste mål dels att nå en rörelsemarginal (EBITA) i spannet 5-10 procent och dels att marginalen leder till att EBITA-resultatet ökar med minst 30 procent, jämfört med 2019. Då alla Stockholms-baserade verksamheter samlades i Bond Street 1 januari 2020 samtidigt som SMG:s ägande i bolaget ökade till 90,1 procent under 2019 kan vi 2020 även använda koncernbidragsrätten för att utnyttja underskottsavdrag från avvecklade verksamheter. Det väntas minska erlagd bolagsskatt i år", skriver vd Anders Brinck i rapporten.

Företaget uppger vidare att bolaget taktar i linje med de finansiella målen. Nettoskulden kommer att minska och eventuellt övergå i en nettokassa under innevarande år.

"Det ökar vår finansiella flexibilitet för att genomföra strukturaffärer, ifall vi finner sunda och värdeskapande sådana. Skulle inte lämpliga strukturaffärer materialiseras inom fyra till sex kvartal kan det istället bli aktuellt med utdelning till akt
ieägarna", skriver Shortcut Media-chefen.Shortcut Media, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 18,4 17,1 7,6%
EBITA 0,9 0,7 28,6%
EBITA-marginal 4,9% 4,1%
Rörelseresultat -0,1 -0,7
Resultat före skatt 0,5 -0,7
Nettoresultat 0,1 -0,4
Resultat per aktie, kronor 0,01 -0,04

Läs mer om Shortcut Media AB