Hem

Publicerat: 2020-03-12 10:30:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MedicPen AB: Medicpens styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Medicpen kallas till årsstämma tisdagen den 21 april i Lomma. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Sigrun Axelsson, Gun-Britt Fransson, Anders Haskel och Ulf Lindahl. Omval föreslås av Sigrun Axelsson till styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 15 procent.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ett incitamentsprogram för sex personer anställda i bolaget på 600 000 teckningsoptioner med en löptid till juni 2023.

Vidare föreslås att stämman godkänner ett incitamentspersoner för fyra styrelseledamöter på 400 000 teckningsoptioner med en löptid till juni 2023.

Läs mer om MedicPen AB