Hem

Publicerat: 2020-03-17 07:01:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Monivent AB: Monivent börjar idag handlas på Spotlight

Medicinteknikbolaget Monivent börjar idag den 17 mars att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet MONI och teckningsoptionen med kortnamnet MONI TO 1.

Monivent utvecklar, tillverkar och säljer produkter i syfte att hjälpa nyfödda barn som är i behov av andningsstöd vid födseln. Monivent har utvecklat en patenterad lösning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul.

Bolaget genomförde inför noteringen en nyemission av units som blev övertecknad med en teckningsgrad på 181 procent. Monivent emitterar 2,72 miljoner nya aktier och 0,91 miljoner teckningsoptioner TO 1. Bolaget har därefter 5,35 miljoner aktier utestående.

Teckningskursen var 21,75 kronor per unit. En unit består av tre aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO 1. Teckningskursen var därmed 7,25 kronor per aktie.

Läs mer om Monivent AB