Hem

Publicerat: 2020-03-17 12:00:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Monivent AB: Monivent faller 45 procent i premiärhandeln på Spotlight

Medicinteknikbolaget Monivents aktie och teckningsoption började handlas på Spotlight Stock Market idag den 17 mars.

Monivent utvecklar, tillverkar och säljer produkter i syfte att hjälpa nyfödda barn som är i behov av andningsstöd vid födseln. Monivent har utvecklat en patenterad lösning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul.

Bolaget genomförde inför noteringen en nyemission av units som blev övertecknad med en teckningsgrad på 181 procent. Monivent emitterade 2,72 miljoner nya aktier och 0,91 miljoner teckningsoptioner TO 1. Bolaget har därefter 5,35 miljoner aktier utestående.

Teckningskursen var 21,75 kronor per unit. En unit består av tre aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO 1. Teckningskursen var därmed 7,25 kronor per aktie.

Aktien har hittills idag handlats till 4,30 kronor som högst betalt och 3,15 kronor som lägst betalt. Klockan 12.00 var senast betalt 3,92 kronor. Aktier för 0,8 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag.

Teckningsoptionen handlas samtidigt till 24 öre senast betalt. Det innebär att tre aktier och en teckningsoption tillsammans är värda 12 kronor. Det är 45 procent lägre än teckningskursen på 21,75 kronor per unit.

Läs mer om Monivent AB