Hem

Publicerat: 2020-03-20 09:06:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ahaWorld AB: Ahaworld föreslår namnbyte till Blick Global Group

Aktieägarna i bettingbolaget Ahaworld kallas till extra bolagsstämma fredagen den 17 april i Stockholm.

Verksamheten har under 2019 förändrats och bolaget bedriver inte idag någon egen spelverksamhet. Det finns dessutom idag ingen del av verksamheten som relaterar till namnet aha-. Styrelsen föreslår därför att extra bolagsstämman beslutar ändra företagsnamnet till Blick Global Group.

Läs mer om ahaWorld AB