Hem

Publicerat: 2020-03-26 14:11:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Smoltek Nanotech: Smoltek tecknar utvärderingslicensavtal med en kondensatortillverkare, ordervärde i första steg 1 miljon kronor

Nanoteknikbolaget Smoltek har teckat ett utvärderingsavtal med en av världens största kondensatortillverkare. Avtalet avser en utvärderingslicens där Smolteks patenterade kolnanofiberbaserade CNF-MIM-teknologi utvärderas i ett gemensamt projekt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet avses leda till ett produktionslicensavtal i nästa steg. Ordervärdet för detta första steg uppgår till cirka 1 miljon kronor. Avtalet löper till och med augusti 2020 med möjlighet till förlängning. Den ledande kondensatortillverkaren kommer under denna tid att utvärdera Smolteks CNF-MIM-teknologi både utifrån ett tekniskt och ett kommersiellt perspektiv, med ambitionen att teckna ett produktionslicensavtal i nästa steg.

- Det här är det första licensavtal som vi tecknar för vår CNF-MIM-teknologi och det utgör därmed en viktig milstolpe för Smoltek. Båda parter är väl medvetna om att vår teknologi har stor potential på marknaden för miniatyriserade högprestandakondensatorer, säger Smolteks vd Anders Johansson.

Läs mer om Smoltek Nanotech