Hem

Publicerat: 2020-04-02 13:31:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vindico Group AB: Vindico inför korttidsarbete till följd av coronakrisen

Säkerhetssbolaget Vindico har kommit överens med anställda i det rörelsedrivande dotterbolaget
Vindico Security om korttidsarbete med anledning av coronakrisen. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Situationen i omvärlden på grund av coronaviruset och covid-19 påverkar tyvärr, men inte oväntat, Vindicos verksamhet negativt. Vi får allt svårare att få till kundmöten, mässaktiviteter ställs in, inköpsbeslut förhalas med mera och som en konsekvens av detta vidtar nu bolaget ett antal åtgärder för att minska kostnaderna", skriver Vindico.

All verksamhet drivs i Vindico Security där all personal är anställd. Bolagets förhoppning är att så fort omvärldssituationen återgår till det normala är målet att alla skall återgå till att arbeta 100 procent. Vindico kommer även se över övriga kostnader för att driva bolaget så kostnadseffektivt det någonsin går under den här perioden och kommer att se över möjligheterna att utnyttja andra delar av de åtgärdspaket som regeringen tagit fram.

"Vi ser ett fortsatt intresse för våra produkter och lösningar inom samtliga produktområden och vi hoppas och tror därför att verksamheten kommer att återhämta sig snabbt när läget väl har stabiliserats", avslutar Vindico.

Läs mer om Vindico Group AB