Hem

Publicerat: 2020-04-14 11:31:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Monivent AB: Monivents valberedning föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Monivent kallas till årsstämma tisdagen den 19 maj i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Valberedningen föreslår nyval av Maria Hägglund-Morin till styrelseledamot samt omval av styrelseledamöterna Fredrik Sjövall, Mattias Carlsson, Pontus Johansson och Clas Runnberg. Vidare meddelas att Pontus Ottosson avgår från styrelsen. Till styrelseordförande föreslås omval av Fredrik Sjövall.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 30 procent.

Läs mer om Monivent AB