Hem

Publicerat: 2020-04-16 09:23:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Lovisagruvan AB: Lovisagruvan minskar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet - upprepar produktionsplan

Gruvbolaget Lovisagruvan redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst.

Intäkterna från malmleveranser sjönk till 7,4 miljoner kronor (13,4). Förutom lägre leveranskvantitet påverkades intäkterna av lägre metallpriser.

Inom kvartalet har en båtlast om 4 452 ton sovrad malm levererats till Boleslaw i Polen. Föregående år levererades 8 877 osovrad malm.

Rörelseresultatet blev 1,3 miljoner kronor (3,2).

Resultatet före skatt var 1,3 miljoner kronor (3,1).

Resultatet efter skatt blev 1,0 miljoner kronor (2,5).

Resultat per aktie hamnade på 0,30 kronor (0,72).

Produktionen av malm uppgick planenligt till 10 008 ton (9 734) en ökning med 3 procent.
7 997 ton malm har sovrats under kvartalet (0).

Malmlagret har ökat från 4 150 till 7 550 ton varav 5 976 ton är sovrat.

Kassaflödet från verksamheten var 4,8 miljoner kronor (-7,7).

Likvida medel uppgick till 9,1 miljoner kronor vid periodens slut mot 5,8 miljoner
vid årets början.

Bolaget upprepar sin produktionsplan för 2020.

"Produktionsplanen för 2020 siktar mot 42 000 ton uppfordrat ut gruvan (38 548) och första kvartalet har utvecklats enligt plan. Även sovringen har fungerat väl om än med vissa smärre störningar", skriver bolaget i utsikterna.

Den ökade produktionen och sovringen har positiva resultateffekter.

"Men dessa har under första kvartalet motverkats av lägre metallpriser och hur dessa kommer att utvecklas under coronakrisen är omöjligt att säga. Effekten av de låga metallpriserna mildras för Lovisagruvan av den starka USD kursen", skriver bolaget.

De skriver vidare: "En negativ faktor är också att vårt försäljningsavtal sannolikt försämras något när det gäller den ännu inte fastställda behandlingslönen i smältverket".

I Lovisagruvan Utveckling kommer flera värdehöjande steg att kunna tas i de olika projekt som pågår. Lovisagruvan är finansiellt väl positionerat för att även kunna ta till vara olika nya utvecklingsmöjligheter, skriver bolaget.Lovisagruvan, Mkr Q1-2020 Q1-2019
Nettoomsättning 7,4 13,4
Rörelseresultat 1,3 3,2
Resultat före skatt 1,3 3,1
Nettoresultat 1,0 2,5
Resultat per aktie, kronor 0,30 0,72

Läs mer om Lovisagruvan AB