Hem

Publicerat: 2020-04-29 09:13:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics omsättning sjönk i första kvartalet

Strokespecialisten Medfield Diagnostics redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen sjönk 55,6 procent till 0,4 miljoner kronor (0,9).

Rörelseresultatet blev -2,1 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet före och efter skatt var -2,1 miljoner kronor (-1,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,08).

"Att MD100 nu är certifierat för ambulansbruk har öppnat upp nya intressanta samarbetsmöjligheter även med aktörer inom akutmedicin. Konferensen i Schweiz som främst handlade om att stoppa blödningar och att skapa fria luftvägar gav också möjlighet att diskutera akut omhändertagande av neurologiska skador. Jag ser fram emot uppföljningen och framtida potentiella samarbeten med de kontakter som skapades", säger vd Stefan Blomsterberg i rapporten.

Vad gäller coronapandemin har denna påverkat Medfields pågående kliniska studier.

"Coronapandemin påverkar de pågående kliniska studierna och planerade studieförberedelser för nya studier. Bolaget bedömer i nuläget att man kan hantera situationen på ett bra sätt utan större negativ påverkan på bolagets verksamhet", står det.


Medfield Diagnostics, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,4 0,9 -55,6%
Rörelseresultat -2,1 -1,9
Resultat före skatt -2,1 -1,9
Nettoresultat -2,1 -1,9
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,08

Läs mer om Medfield Diagnostics AB