Hem

Publicerat: 2020-04-30 10:33:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ngage Group AB: Ngage Group föreslår namnbyte till QP Games

Aktieägarna i Ngage Group kallas til årsstämma den 28 maj i Stockholm. Förslag till val av styrelseledamöter saknas i kallelsen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolaget ska byta namn till QP Games.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 90 miljoner och högst 360 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Läs mer om Ngage Group AB