Hem

Publicerat: 2020-05-06 09:54:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MedicPen AB: Medicpen kallar till årsstämma den 10 juni

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Medicpen kallas till årsstämman onsdagen den 10 juni i Lomma. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Sigrun Axelsson, Gun-Britt Fransson, Anders Haskel och Ulf Lindahl. Omval föreslås av Sigrun Axelsson till styrelseordförande. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ett incitamentsprogram för sex personer anställda i bolaget på 600 000 teckningsoptioner med en löptid till juni 2023.

Vidare föreslås att stämman godkänner ett incitamentspersoner för bolagets styrelseledamöter på 400 000 teckningsoptioner med en löptid till juni 2023.

Läs mer om MedicPen AB