Hem

Publicerat: 2020-05-07 08:32:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vindico Group AB: Vindico ökar omsättningen i första kvartalet

Säkerhetssbolaget Vindico redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet är oförändrat jämfört med fjolårsperioden.

Omsättningen steg 13,3 procent till 3,4 miljoner kronor (3,0).

Ebitda-resultat blev -0,8 miljoner kronor (-0,8).

Rörelseresultatet blev -1,0 miljoner kronor (-1,1).

Resultatet före och efter skatt var -1,1 miljoner kronor (-1,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,07).

"Försäljningen under första kvartalet blev något större än jämförelseperioden, trots att vi i mars
började påverkas av coronakrisen. Försäljningen var dock lägre än förväntad inom samtliga
produktområden och resultat blev i nivå med jämförelseperioden", säger tillförordnade vd Carl Schneider.

Mot bakgrund av coronakrisen har bolaget korttidspermitterat de flesta i personalen från och med 1 april. Detta som en "konsekvens av att framför allt säljarbetet ej har kunnat bedrivas på ett effektivt sätt eftersom kundbesök och andra säljaktiviteter har blivit inställda".

"Vi lägger nu en stor del av vår tid på att bredda vårt produktutbud och vår kundbas för att, när krisen är över, snabbt kunna komma igång med säljarbetet och säkra en ökad försäljning och ett positivt kassaflöde", säger Carl Schneider.


Vindico, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 3,4 3,0 13,3%
EBITDA -0,8 -0,8
Rörelseresultat -1,0 -1,1
Resultat före skatt -1,1 -1,1
Nettoresultat -1,1 -1,1
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,07

Läs mer om Vindico Group AB