Hem

Publicerat: 2020-05-07 08:59:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MedicPen AB: Medicpen ökar förlusten i fösta kvartalet

Medicinteknikbolaget Medicpen ökar förlusten på en liten nettoomsättning för det första kvartalet.

Nettoomsättningen uppgick till 90 197 kronor (3 849).

Rörelseresultatet liksom resultatet före och efter skatt blev -3,3 miljoner kronor (-2,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,02).

"TIM projekt i Danmark avslutades under perioden med goda resultat och nio av kommunerna valde att ingå ramavtal med Medicpen. Ramavtalet är på två år med option på ett plus ett. Ramavtalet gör att vi förväntar oss att TIM-kommunerna fortsätter att rulla ut vår lösning när restriktionerna släpper. Inom projektet i Midtjylland har vi inte kunnat träffa projektledarna på grund av rådande situation. Även här förväntar vi oss att projektet skall starta när restriktionerna släpper. Projekten i Tranås och Lund genomlider samma situation. Även här har projekten skjutits framåt på grund av den rådande pandemin och vi väntar på besked om när uppstart kommer att ske", säger vd Jan Andersson i rapporten.


Medicpen, Mkr Q1-2020 Q1-2019
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,3 -2,9
Resultat före skatt -3,3 -2,9
Nettoresultat -3,3 -2,9
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,02

Läs mer om MedicPen AB