Hem

Publicerat: 2020-05-11 08:04:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Toleranzia AB: Toleranzia redovisar som planerat små förändringar av resultatet

Forskningsbolaget Toleranzia redovisar som planerat ingen omsättning och små förändringar av sitt resultat. .

Rörelseresultatet blev -1,3 miljoner kronor (-1,1). Resultatet före och efter skatt var -1,3 miljoner kronor (-1,1). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,07).

"Toleranzias verksamhet har utvecklats väldigt väl under det första kvartalet 2020, mitt under den pågående COVID-19 pandemin. Vi har fastställt ytterligare en spännande indikation inom autoimmuna orphan-sjukdomar. Den valda sjukdomen, ANCA vaskulit, är ett autoimmunt tillstånd med svår inflammation av blodkärl, vilket resulterar i skador av livsviktiga organ som bland annat njurar och lungor och för vilken bolagets toleransteknologi bedöms ha stor potential", skriver vd Charlotte Fribert i rapporten.

Toleranzia-chefen skriver att bolaget följer coronakrisen nära.

"Bolaget kommer att vidta alla mått och steg som är möjliga för att hålla medarbetare och omvärld underrättade om eventuella väsentliga händelser som kan påverka Toleranzia och om åtgärder som vi kan genomföra för att säkerställa en väl fungerande verksamhet", avslutar hon sitt vd-ord.


Toleranzia, Mkr Q1-2020 Q1-2019
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -1,3 -1,1
Resultat före skatt -1,3 -1,1
Nettoresultat -1,3 -1,1
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,07

Läs mer om Toleranzia AB