Hem

Publicerat: 2020-05-12 08:33:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo Switchtech ökar omsättningen och resultatet

Teknikbolaget Vadsbo Switchtech förbättrar resultatet och ökar omsättningen i det första kvartalet.

Omsättningen steg 8,9 procent till 8,6 miljoner kronor (7,9).

Ebitda-resultat blev 0,4 miljoner kronor (-0,1), med en ebitda-marginal på 4,7 procent.

Rörelseresultatet blev -0,2 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet efter skatt blev -0,1 miljoner kronor (-0,6).

"Vi fortsätter att växa med lönsamhet. Alla affärsdrivande segmenten visar på tillväxt. Bolaget har lanserat fyra nya produkter som adderar kundvärde i vår projektförsäljning. Bolaget verkar på flera olika marknader med en bred kundbas och starka kunder. Vi står stabilt även när marknaden svänger. På samma vis har vi byggt upp vårt leverantörsnät", skriver vd Henrik Lönner i rapporten.

Vadsbo Switchtech har genomfört kostnadsbesparingar under kvartalet.

"Vi ser för närvarande inga större effekter av Corona-pandemin. Det kan dock inte uteslutas att vi får negativa konsekvenser i våra leverantörskedjor och/eller att våra kunder minskar sina åtagande om den ekonomiska utvecklingen blir sämre", avslutar han sitt vd-ord.


Vadsbo Switchtech, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 8,6 7,9 8,9%
EBITDA 0,4 -0,1
EBITDA-marginal 4,7%
Rörelseresultat -0,2 -0,7
Nettoresultat -0,1 -0,6

Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB