Hem

Publicerat: 2020-05-12 12:15:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om FluoGuide A/S: Fluoguide tillförs 6,4 miljoner danska kronor från utnyttjande av teckningsoptioner

Forskningsbolaget Fluoguide hade den 7 maj sista dag för att utnyttja teckningsoptionerna TO 1 för att teckna aktier. Totalt utnyttjades 1,05 miljoner teckningsoptioner TO 1 för att teckna aktier, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 97,4 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman att göra en riktad emission till garanterna för att täcka de sista 2,6 procent. Teckningsoptionerna utnyttjas därmed fullt ut och bolaget tillförs 6,4 miljoner danska kronor före emissionskostnader som beräknas till 0,5 miljoner danska kronor.

Fluoguide emitterar 1,05 miljoner nya aktier och har därefter 10,53 miljoner aktier utestående.
Wecotec, som är vd Morten Albrechtsens helägda bolag, minskar sin ägarandel till följd av utspädning från 15,7 till 14,1 procent av aktierna i Fluoguide.

Läs mer om FluoGuide A/S