Hem

Publicerat: 2020-05-13 10:42:21

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Zenergy AB: Zenergys styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i modulbostadsbolaget Zenergy kallas till årsstämma den 10 juni i Jönköping.

Omval förelsås av den sittande styrelsen, innebärande omavl av styrelseledamöterna Johan Lind, Fredrik Ståhl, Peter Stråhle, Henrik Häggkvist och Pontus Eklind. Omval föreslås av Johan Lind till styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Stämman föreslås godkänna ett incitamentsprogram på 1,3 miljoner teckningsoptioner riktat till styrelseledamoten Pontus Eklind.

Läs mer om Zenergy AB