Hem

Publicerat: 2020-05-14 08:13:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Medias ökar omsättningen och resultatet i första kvartalet - spår påverkan i andra kvartalet

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media ökade såväl omsättningen som resultatet i det första kvartalet.


Omsättningen steg 2,2 procent till 18,5 miljoner kronor (18,1).

Ebita-resultat blev 2,6 miljoner kronor (1,9), med en ebita-marginal på 14,1 procent (10,5). Det är över bolagets mål om 5-10 procents marginal.

Resultatet före skatt var 1,8 miljoner kronor (1,0).

Resultat per aktie hamnade på 0,12 kronor (0,06), vilket innebär en ökning med 100,0 procent mot föregående år.

"SMG inledde det nya årtiondet starkt. Vi har under en tid arbetat med att samla och effektivisera vår verksamhet. Det arbetet gav fina resultat 2019 och fortsätter att göra så 2020", skriver vd Anders Brinck i rapporten.

Företaget har också påverka

"Slutet av Q1 präglades av oro på många håll till följd av Covid-19. Vi har även under april och maj månad märkt minskad aktivitet på marknaden på grund av Covid-19", skriver Brinck och fortsätter.

"Vissa kund- och projekttyper, som t.ex. inom event, har i princip stannat av helt. De utgör dock en liten del av vår omsättning. För att stötta utsatta kunder i det segmentet har vi både utfört gratis arbete och i vissa fall krediterat fakturor för utfört arbete, främst under slutet av Q1 och början av Q2. Om vi inte gjort detta hade omsättning och resultat varit något högre i Q1. Men bolagen vi stöttat är i många fall kunder vi arbetat med länge och som vi vill hjälpa på alla sätt vi kan."

Shortcut Media-chefen bedömer att coronakrisen kommer att påverka företaget negativt.

"Sammantaget kommer dock Covid-19 att påverka verksamheten negativt under 2020 och sannolikt längre än så."

Konkret har bolaget fått om- eller avbokningar om 3 miljoner kronor i det andra kvartalet. Totalt cirka 20 personer har permitterats till en arbetstid som ligger på cirka hälften av det normala. Ambitionen är att minska antalet permitteringar i det tredje kvartalet.

"Under Q2 förväntar vi oss en negativ omsättningstillväxt till följd av Covid-19. Vi kan delvis parera detta genom sänkta kostnader. Delvis tack vare åtgärder som vidtogs redan 2019. Rörelseresultatet (EBITA) för Q2 väntas därför vara positivt, men sannolikt ha lägre marginal än målet om 5-10 procent", skriver Brinck.

Shortcut Media upprepar sin prognos för helåret. Brinck ser också att det skapas möjligheter i nedgången.

"I oroliga tider skapas det självklart risker. Men det uppstår också möjligheter. Vi jobbar hårt för att minska riskerna som finns och ta tillvara på de möjligheter som uppstår. Exempelvis fortsätter vårt arbete i att söka potentiella förvärv. Framgångsrika förvärv i nuvarande marknad lär på sikt kunna ge betydligt bättre avkastning än om förvärv hade genomförts 2018 eller 2019."


Shortcut Media, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 18,5 18,1 2,2%
EBITA 2,6 1,9 36,8%
EBITA-marginal 14,1% 10,5%
Resultat före skatt 1,8 1,0 80,0%
Resultat per aktie, kronor 0,12 0,06 100,0%

Läs mer om Shortcut Media AB