Hem

Publicerat: 2020-05-14 16:14:39

Infracom: Stabilt kvartal trots osäkerhet - Analysguiden

Stabil utveckling

InfraCom Group ökade försäljningen under det första kvartalet med 7 procent till 52,9 miljoner kronor, i huvudsak som en effekt av företagsförvärv inom affärsområde IT-drift. Jämfört med kvartalet innan innebar försäljningen en nedgång med 5 procent. Det fjärde kalenderkvartalet är dock normalt IT-bolags starkaste, vilket också var fallet för Infracom under 2018. De tjänster som bolaget erbjuder är viktig infrastruktur för kunderna, samtidigt som affärsmodellen är abonnemangsdriven. Det ger kortsiktig stabilitet, samtidigt som kunderna återfinns i ett flertal marknadssegment.

Motiverat värde

Vår slutsats blir att dagens kursnivå på 8-8,50 kronor innefattar en hög riskpremie. Det är förståelig mot bakgrund av den rådande osäkerheten och att bolaget har en kort historik. Vår bedömning är dock att bolaget kommer att klara den kraftiga konjunkturnedgången bättre än de flesta andra börsbolag. Trots den stora konjunkturosäkerheten håller vi kvar vårt motiverade värde kring 10:00 kronor per aktie.


Länk till analysen

Läs mer om Infracom Group AB