Hem

Publicerat: 2020-05-15 12:24:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Bioextrax AB: Bioextrax styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i bioteknikbolaget Bioextrax kallas till årsstämma den 17 juni i Lund. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Aktieägare som representerar mer än 38 procent av aktierna i bolaget föreslår omval av den sittande styrelsen, innebärande omval av styrelseledamöterna Per Hökfelt, Leif Nilsson, Rajni Hatti-Kaul, Håkan Björnberg och Mohammad H.A. Ibrahim. Omval föreslås av Per Hökfelt som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda på 160 000 teckningsoptioner.

Läs mer om Bioextrax AB