Hem

Publicerat: 2020-05-15 12:37:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Toleranzia AB: Toleranzia kallar till årsstämma den 12 juni

Aktieägarna i forskningsbolaget Toleranzia kallas till årsstämma fredagen den 12 juni i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Förslag till av styrelseledamöter kommer att presenteras senast vid årsstämman.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 20,19 miljoner och högst 80,78 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Läs mer om Toleranzia AB