Hem

Publicerat: 2020-05-15 13:45:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Game Chest Group AB: Game Chest kallar till årsstämma den 16 juni

Aktieägarna i Game Chest kallas till årsstämma den 16 juni i Stockholm.

Styrelsen föreslås bestå av fem ledamöter. Förslag till val av styrelsen avses presenteras så fort som möjligt och senast i anslutning till årsstämman.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en kvittningsemission på 401 624 nya aktier till teckningskursen 4,28 kronor per aktie, vilket motsvarar 1,72 miljoner kronor och som tecknas av New Equity Venture för att reglera en skuld.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om Game Chest Group AB