Hem

Publicerat: 2020-05-18 08:31:41

Parans: Kina-affär i hamn - Mangold

Parans Solar Lighting (Parans) har slutfört den affär med Kina som bolaget
upparbetat under lång tid. Detta leder till att Parans kommer att få tillgång till
en större marknad och därmed bättre möjligheter att växa. Parans har tidigare genom emissioner försökt skapa uthållighet i en affär som visat sig vara
både tidskrävande och resurskrävande. Med ett dotterbolag i Kina skapas
en bättre struktur för bolaget som gör att det blir både mer uthålligt och
starkare.

QPT blir delägare
Det kinesiska bolaget Qingadao Photon Technology (QPT) blir delägare i
Parans med 29,9 procent, det vill säga strax under budplikt. Ett dotterbolag
ska upprättas i Kina som tar över verksamhet för utbyggnad av telekomutrustning som 5G stolpar och 5G smart towers samt lågenergistrålkastare. Flera
distrikt i Kina står inför en utbyggnad av denna typ av utrustning. QPT har
varit framgångsrik med testorder som nu ska materialiseras i faktiska order
tillsammans med Parans. Efter en uppstart under 2020 räknar Mangold med
att detta kan ge intäkter på 100 miljoner kronor under 2021. Kärnaffären,
solljus i fastigheter, i sin tur väntas påverkas negativt av viruspandemin.

Höjt motiverat värde
Parans är på väg mot betydande intäkter, dock anser vi att det fortsatt
finns risk i projektet varmed vi väljer att behålla ett högt avkastningskrav i
vår DCF-modell. Alltjämt framstår aktien som lågt värderad på börsen. Vår
DCF-värdering ger ett motiverat värde per aktie på 2,94 kronor vilket ger en
uppsida på drygt 100 procent. Det är en ökning jämfört med vårt tidigare
värde som uppgick till 2,55 kronor per aktie. Mangold har räknat med full
utspädning av aktier med hänsyn till emissionen med QPT och pågående
nyttjandeperiod av teckningsoptioner.


Länk till analysen

Läs mer om Parans Solar Lighting AB