Hem

Publicerat: 2020-05-18 08:30:06

Esen Esports: Omstart kan ge lyft - Mangold

Mangold tar upp ESEN esports för bolagsbevakning. ESEN esports är verksam inom nordisk esport. Bolaget gör en omstart med en nytillträdd vd och
förändrad affärsmodell. Bolaget avser att bredda verksamheten med förvärv
och öka intäkter från sponsorer. Fler event med företag ska även öka intäkterna samt att ESEN esports ser möjligheter med produktion inom gaming.
Med en ny väg framåt ser Mangold förbättrade möjligheter att öka intäkter
inom esport som vinner allt fler entusiaster och spelare.

Växande marknad
Målsättningen för ESEN esports är att bli ett mediahus med esport som nav.
Intäkter väntas komma från produktion, event, gaming och esports-verksamhet. Esporten är under tillväxt och väntas öka med 15 procent i snitt per år
globalt mellan åren 2018-2023. Hittills har bolagets intäkter varit blygsamma
men Mangold bedömer att förvärv och breddad verksamhet ska bidra till
ökade intäkter. Under prognosperioden 2020-2025 räknar Mangold med en
tillväxttakt på 38 procent i snitt per år.

DCF-värdering visar uppsida
Vägen till lönsamhet kan dröja och vi utesluter inte att bolaget kan komma
att behöva mer kapital. En pågående nyttjandeperiod av teckningsoptioner
pågår vilket tillför bolaget kapital. Det ska bidra till uppstart av dess nya verksamhet. Mangold har valt att värdera ESEN esports med en DCF-modell.
Utifrån våra antaganden i ett base case får vi ett motiverat värde på aktien
på 1,65 kronor, en uppsida på över 100 procent.


Länk till analysen

Läs mer om ESEN eSports AB