Hem

Publicerat: 2020-05-18 08:39:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Monivent AB: Monivent minskar rörelseresultatet under första kvartalet

Medicinteknikbolaget Monivent redovisar en ökad förlust. Bolagets omsättning var marginell.

Rörelseresultatet blev -1,3 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet före och efter skatt var -1,3 miljoner kronor (-1,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,41 kronor (-0,41).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -7,8 miljoner kronor (-0,5).

Likvida medel uppgick till 11,4 miljoner kronor (0,9).

"Första kvartalet 2020 var ett omtumlande kvartal, inte bara för Monivent utan för alla och envar. En emission som tecknades till 181 procent och notering på Spotlight Stock Market kom
helt i skymundan av den pågående covid-19-pandemin. Under kvartalet påverkades Monivent endast i begränsad utsträckning och då framförallt i form av försenade leveranser från våra underleverantörer", säger vd Karin Dahllöf i en kommentar.

Hon säger också:

"När situationen med pandemin lättar har Monivent bra förutsättningar att komma igång med både studier och försäljning. Med genomförd emission, EC-certifikat och fullt
fokus från ett dedikerat team ser vi ljust på framtiden".


Monivent, Mkr Q1-2020 Q1-2019
Nettoomsättning 0,1 0
Rörelseresultat -1,3 -0,9
Resultat före skatt -1,3 -1,0
Nettoresultat -1,3 -1,0
Resultat per aktie, kronor -0,41 -0,41
Kassaflöde från löpande verksamhet -7,8 -0,5
Likvida medel 11,4 0,9

Läs mer om Monivent AB