Hem

Publicerat: 2020-05-18 08:58:43

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hoodin AB: Hoodin redovisar små förändringar av resultatet i första kvartalet

Hoodin redovisar små förändringar av sitt resultat i det första kvartalet.

Omsättningen sjönk 33,3 procent till 0,2 miljoner kronor (0,3).

Rörelseresultatet blev -2,4 miljoner kronor (-1,3). Resultatet före skatt var -2,4 miljoner kronor (-1,3). Resultatet efter skatt blev -1,9 miljoner kronor (-1).

Företaget har likt de flesta andra märkt av coronakrisen.

"På kort sikt har vi märkt av en tröghet på marknaden där partners och kunder har svårare att fatta beslut som innebär en strategisk satsning. Vi har även märkt av effekterna från Covid-19 på så vis att nykundsförsäljning har något längre ledtid", skriver vd Marcus Emne i rapporten.

Företaget når inte sina mål som man siktat på.

"På lång sikt ser vi att utvecklingen under det första kvartalet, har skapat förutsättningar att nå resultat och viktiga mål uppsatta för helåret. Resultat och mål som vi vill uppnå handlar uteslutande om att få igång andra intäktsströmmar än de som varit tillräknade Medtech och kraven på lösning avseende Post Market Surveillance inom MDR2020. I och med att vi redan under det första kvartalet började ställa om och leta alternativa vägar till tillväxt, till minsta möjliga ansträngning för bolaget, så fortsätter vi det fokuserade arbetet med att öka tillväxten av licensintäkter", skriver Emne.

Hoodin-chefen skriver att intäktssidan inte var tillfredsställande i det första kvartalet. Han är dock fortsatt positiv.

"Trots Covid-19 och tider av osäkerhet så är jag fortsatt mycket optimistisk om Hoodins framtid. Vi ser stora möjligheter för plattformen och även om det är i ett tidigt skede för de nya erbjudanden som tagits fram under perioden så är vi nöjda med marknadens validering av konceptet. Efterfrågan och betalningsviljan finns och vi har nu en stor uppgift framför ossför resten av 2020.Med fokus, hårt arbete och tålamod så kommer Hoodin få det framgångsrika 2020 som jag vet att vi kan få", avslutar han.Hoodin, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,3 -33,3%
Rörelseresultat -2,4 -1,3
Resultat före skatt -2,4 -1,3
Nettoresultat -1,9 -1

Läs mer om Hoodin AB