Hem

Publicerat: 2020-05-26 10:48:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Biofrigas Sweden AB: Biofrigas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i Biofrigas kallas till årsstämma torsdagen den 25 juni i Göteborg. Styrelsen förelsår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Martin Linde, Ole Johansson, Johan Möllerström och Åsa Burman. Omval föreslås av Martin Lind till
styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsotioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 15 procent.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att emittera teckningsoptioner till ledande befattningshavare och styrelseledamöter i bolaget. .

Läs mer om Biofrigas Sweden AB