Publicerat: 2020-05-29 09:36:00

Dicot: Erektion som investering - Mangold

Mangold inleder bevakning av läkemedelsutvecklingsbolaget Dicot med rekommendationen Köp och en riktkurs på 2,5 kronor på 12 månaders sikt.
Dicot utvecklar en läkemedelskandidat, Libiguin, med ursprung från en växt,
som kan behandla erektionsproblem och för tidig utlösning. Libiguin är fortsatt
i preklinisk fas men dess ursprung används som folkmedicin på Madagaskar.

Utmanar Viagra
Mangold bedömer att Dicot utvecklar ett potentiellt storsäljande läkemedel.
Libiguins egenskaper visar på en effekt som håller över lång tid samt ger begränsade biverkningar och möjlighet att behandla flera sexuella dysfunktioner. Det är därmed en stark utmanare till läkemedel i användning, som Viagra
och Cialis, som enbart behandlar erektil dysfunktion och vars effekter är jämförelsevis kortvariga. Dessa läkemedel har även patent som gått ut. Detta
öppnar upp för Dicot att kunna ta en relativt stor andel av marknaden.

Potentiellt stor uppsida i bas scenario
Mangold ser en unik möjlighet att tidigt investera i Dicot vars värdering i detta
skede medför stor potential. Mangold bedömer att intresset Inför kommande
fas 1-studier kommer att öka och ser möjlighet för bolaget att ingå licensaffär eller samarbete. En nyemission genomförs vilket tillför kapital som kan
ta bolaget vidare mot fas 1-studier. I vårt bas scenario sätts riktkursen 2,5
kronor, en uppsida på över 130 procent.


Länk till analysen

Läs mer om Dicot AB