Hem

Publicerat: 2020-05-29 14:50:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ECOMB AB: Ecomb rapporterar lägre intäkter och oförändrad förlust i första kvartalet

Industribolaget Ecomb redovisar lägre intäkter i första kvartalet 2020 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar oförändrad förlust.

Nettoomsättningen sjönk 60 procent till 0,4 miljoner kronor (1,0).

Rörelseresultatet blev -0,3 miljoner kronor (-0,3).

Resultatet före och efter skatt var -0,3 miljoner kronor (-0,3). Resultat per aktie hamnade på -0,018 kronor (-0,014).

Orderstocken ökade från 2 miljoner kronor under fjärde kvrtalet 2019 till 3,12 miljoner kronor vid utgången av första kvartalet 2020, vilket är den näst högsta nivån under de senaste två åren.

Corona-pandemin lägger franska offerter tillfälligt på is. Bolaget fokuserar nu på Norden med det brittiska OEM-bolaget. Ecomb har nått en överenskommelse om projektsamarbete med EPC. VIdare har bolaget ansökt om bidrag från Vinnova där beslut väntas under andra kvartalet. Ytterligare kapital till dotterbolaget Ocean Recycle krävs för att få ordentlig fart på verksamheten, ett projekt som är igång sedan årsskiftet.

"Trots försenade projekt och en ofrivillig väntan på nya affärsmöjligheter på grund av coronapandemin måste vi ändå se ljust på framtiden. Behovet av nya gröna och miljömässigt hållbara energisystem är fortsatt stort och våra marknader bör rimligtvis påverkas mindre än andra marknader. Utsläppen måste helt enkelt minska. Strategiska samarbeten med internationella företag som har större finansiella muskler är en viktig del för att vi ska kunna få ta del av större projekt. Ombyggnader av kolpannor till biobränsleeldning är ett exempel. Men om konsekvenserna av pandemin blir mycket långtgående kan givetvis även våra marknader påverkas negativt. När det gäller potentialen för vår nya patenterade mobila syresättningsteknik har inget förändrats, förutom att tiden går. Därför gäller det att komma igång med ett referensprojekt så fort som möjligt, ett idag annat prioriterat område", skriver Ecomb om framtidsutsikterna i delårsrapporten.


Ecomb, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,4 1,0 -60,0%
Rörelseresultat -0,3 -0,3
Resultat före skatt -0,3 -0,3
Nettoresultat 0,3 -0,3
Resultat per aktie, kronor -0,018 -0,014

Läs mer om ECOMB AB